Povinné

Termín – věk dítěte Nemoc Očkovací látka
4. den –
6. týden
Tuberkulóza – jen u rizikových skupin BCG vaccine SSI
9. týden Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka ) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (1.dávka) Prevenar 13**, Synflorix
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka – interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (2.dávka – interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Prevenar 13**, Synflorix
4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka – interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Infanrix hexa
Pneumokoková onemocnění* (3.dávka – interval min. 1 měsíc od předchozí dávky) Prevenar 13**, Synflorix
11. – 15. měsíc Pneumokoková onemocnění* (4.dávka – interval min. 6 měsíců od předchozí dávky) Prevenar 13**, Synflorix
11. – 18. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (4.dávka – interval min. 6 měsíců od předchozí dávky) Infanrix hexa
15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) Priorix ***
21. – 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka – interval 6 – 10 měsíců od předchozí dávky) Priorix ***
5. – 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix
10. – 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna BoostrixPolio
13. – 14. rok HPV (humánní papillomavirus) * Silgard**, Cervarix

 

*  Očkování proti pneumokokům a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné,
    ale plně hrazené ze zdravotního pojištění
    (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).

** Pro Prevenar 13, Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění
    s doplatkem pacienta.

*** Očkování Priorix – Tetra nepovinné očkování, není hrazeno zdrav. pojišťovnami.